omhoog

Impressum

Advocaten en Notariskantoor
Bartels, Lübbers, Poll, Burke

Zum Stadtgraben 16,
49716 Meppen
Telefoon +49 59 31 / 8 57 22
Fax +49 59 31 / 8 57 23
Info(at)ra-bartels.de

Verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite:

www.ra-bartels.de

Advocate Katja Lübbers


Fotografie: eigen foto’s

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aanspraak jegens ons met betrekking tot materiële of ideële schade, welke door het gebruik of niet gebruik van de beschikbaar gestelde informatie respectievelijk het gebruik van foute en onvolledige informatie veroorzaakt is, is principieel uitgesloten, mits er geen sprake van aantoonbare opzet of nalatigheid is.

Bij directe of indirecte verwijzing naar andere websites (“hyperlinks”), welke buiten onze verantwoordelijkheid vallen, zijn wij slechts aansprakelijk in het geval wij kennis van de inhoud hebben
en het technisch mogelijk en een redelijke eis zou zijn, het gebruik ervan te voorkomen in geval de
inhoud in strijd met de wet is. Wij verklaren hierbij nadrukkelijk dat er tijdens het aanbrengen van de hyperlinks geen illegale inhoud aanwezig was op de internetsites waarnaar verwezen wordt. Op de toekomstige inrichting, inhoud of auteursrechten van deze internetsites hebben wij echter geen invloed. Wij nemen daarom nadrukkelijk afstand van de inhoud van deze sites, welke na het aanbrengen van de hyperlinks is geplaatst. Dit geldt zowel voor hyperlinks en verwijs binnen het eigen internetaanbod als
ook voor registraties van derden. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder
schade welke door gebruik of niet gebruik van deze informatie ontstaat, is slechts de aanbieder van de
internetsite naar welke de link verwijst aansprakelijk, niet degene die via een link naar de betreffende
site verwijst. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is onderdeel van het internetaanbod vanuit waar
naar de site is verwezen.

Als tekstdelen of enkele verwoordingen uit de tekst niet (meer) conform de geldende wetgeving
zijn, blijven de overige gedeeltes van het document qua inhoud en geldigheid hiervan onaangetast.

Auteursrecht

Inhoud en opmaak van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor het gebruik van inhoud of gegevens en in het bijzonder van teksten, tekstdelen, foto’s, logo’s en grafische elementen is onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming noodzakelijk.

Verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens

Tijdens de registratie en het gebruik van uw persoonlijke gegevens leven wij de wettelijke bepalingen na (Wet bescherming persoonsgegevens BDSG en Wet bescherming persoonsgegevens telecommunicatiediensten TDDSG).

Veel van de op internet aangeboden diensten kunnen wij vaak pas dan uitvoeren als er gegevens geregistreerd zijn. Vanzelfsprekend registreren wij slechts gegevens welke voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk zijn. Worden verdere gegevens geregistreerd welke voor het leveren
van een bepaalde dienst niet dwingend noodzakelijk zijn, zullen wij u hierover nadrukkelijk op de hoogte stellen. U kunt dan zelf bepalen of en welke informatie u ons ter beschikking wilt stellen.

Vanzelfsprekend zullen wij uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken. In sommige gevallen is het echter noodzakelijk dat gegevens voor de concrete uitvoering van onze diensten aan derde moeten worden verstrekt, bijvoorbeeld voor het invullen van een concrete opdracht. Wij verzekeren u dat wij met partners samenwerken die zich verplicht hebben de Wet bescherming persoonsgegevens na te leven.

Deze verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens geldt voor de gehele internetsite van het Advocaten en Notariskantoor Bartels, Lübbers, Poll, Burke.

Op onze internetsite zijn links naar andere aanbieders aanwezig. Wij maken u erop attent dat de
verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens niet op deze aanbieders van toepassing
is. Zodra u onze website verlaat raden wij u aan de verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens van de betreffende website voor verzameling van persoonsgerelateerde gegevens
te raadplegen.

Mocht u vragen omtrent de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebben kunt u contact
opnemen met

Advocate Katja Lübbers
Zum Stadtgraben 16
49716 Meppen
Telefoon: +49 59 31 / 8 57 22
Fax: +49 59 31 / 8 57 23
Luebbers(at)ra-bartels.de

Op aanvraag delen wij u graag mede of en welke van uw persoonlijke gegevens wij hebben opgeslagen.

Informatie over uw rechten omtrent inlichting, rectificatie, verwijdering en blokkering van gegevens kunt u in de desbetreffende wettelijke bepalingen vinden (Wet bescherming persoonsgegevens BDSG en Wet bescherming persoonsgegevens telecommunicatiediensten TDDSG).